طرح های جدید سایه و خط چشم

جدیدترین مدل ها  و طرح های جدید سایه و خط چشم به همراه آموزش کشیدن خط چشم بر روی انواع حالت های چشم از جمله (چشمان درشت و از حدقه بیرون زده،چشمان ریز،چشمان نزدیک به هم و چشمان با فاصله،چشمان گرد،چشمان گود رفته و ….) که در قالب متون نوشتاری و تصاویر بسیار زیبا و جدید در ادامه برای شما قرار داده ایم.

آشنائی با آموزش کشیدن خط چشم بر روی انواع مدل های چشم:

در مرحله اول خط پلك را پیدا كنید:

ابتدا خیلی عادی مقابل آینه به چشم‌های خود نگاه كنید تا بتوانید خط پلك خود را پیدا كنید(نقطه مشخص شده در شكل) این خط را به‌ عنوان یك نقطه كوچك فرضی در‌نظر بگیرید و هر وقت قصد دارید خط چشم بكشید اول از همه حواستان باشد كه خط‌ چشم شما نباید از این خط بالا بزند و در نهایت باید روی این خط باشد،  اگر هنگام خط‌چشم كشیدن آن را رد كنید،  خط‌چشم‌تان شكسته به‌نظر خواهد رسید.

اگر چشمان درشتی دارید:

اول از همه اینكه خط‌چشم پهن كاملا برای شما برازنده است همچنین توصیه می‌كنیم داخل چشم را سیاه كنید وقتی داخل چشم سیاه شود، چشم كوچك‌تر و گردتر جلوه می‌كند.

اگر چشمانی از حدقه بیرون زده دارید:
پیشنهاد می‌كنیم پشت چشم را یك خط چشم پهن بكشید، در ضمن توصیه می‌كنیم از سایه تیره نیز به‌عنوان مكمل استفاده كنید چون سایه تیره بیرون‌زدگی را می‌پوشاند وقتی تیرگی‌های پشت چشم زیاد شود، چشم فرورفته‌تر جلوه می‌كند.

اگر چشمان گود رفته دارید:
شما به هیچ وجه نباید داخل چشم‌ها یا اطراف آنها را سیاه كنید چون چشم‌هایتان خیلی ریز و گودرفته‌تر جلوه خواهند كرد بهترین حالت برای شما یك خط‌چشم باریك و ظریف است، البته سایه‌های روشن هم به این هدف شما كمك می‌كنند.

اگر چشمان ریزی دارید:
برای درشت جلوه كردن چشم‌ها بهتر است هم بالای چشم خط بكشید و هم پایین آن؛ چون به‌طور كلی وقتی خط چشم پایین را بكشید چشم‌ها درشت‌تر جلوه می‌كنند.

اگر چشمانی نزدیك به هم دارید:
شما نباید خط‌چشم‌تان را از ابتدا بكشید بهتر است از خط‌چشم نیمه استفاده كنید و بیشتر روی انتهای چشم كار كنید یعنی از نصف پایانی یا یك سوم انتهایی آن خط چشم بكشید تا فاصله بین چشم‌ها بیشتر جلوه كند.

اگر چشمان با فاصله دارید:
بهتر است از خط‌چشم‌های گوشه‌دار استفاده كنید، یعنی خط‌چشم از گوشه داخلی چشم بیرون بیاید  این كار باعث می‌‌شود فاصله میان چشم‌های شما كمتر خودش را نشان دهد چون خط‌چشم این فاصله را می‌پوشاند.

اگر چشمان گردی دارید:
شما باید نیمه ابتدایی چشم را خطی بسیار باریك بكشید و بعد به مرور تا انتها آن را پهن كنید در ضمن بهتر است گوشه خارجی چشم را بكشید تا چشم كشیده‌تر به‌ نظر برسد و گردی آن را بپوشاند.